Meer informatie

 • Na 17 uur ‘s avonds, in het weekend en op feestdagen belt u voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag de huisartsenpost Schievliet

  Telefoonnummer010 249 3939
  Adres: Vlietlandplein 2, 3118 JH  Schiedam
  Routebeschrijvingklik hier.
  Website huisartsenpostklik hier

  Checkt u eerst via de link: http://app.moetiknaardedokter.nl/leden/standalone of het echt nodig is om naar de huisartsenpost te gaan.

  U kunt de app ‘moet ik naar de dokter of niet’ ook downloaden op uw tablet of smartphone via de appstore.

  Bel altijd vooraf om een afspraak te maken. De huisartsenpost werkt alleen op afspraak!

  Neemt u een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspas mee.

 • Naast rijbewijskeuringen van patiënten van andere praktijken is het ook toegestaan om keuringen door uw eigen huisarts te laten uitvoeren in de praktijk.

  Indien u een afspraak wilt maken dan kan dat alleen via de assistente en aan het einde van de dag.

  Kosten Rijbewijskeuring:
  (De keuringen vallen niet onder de ziektekostenverzekering.)

  Kleine Rijbewijskeuring € 50,– (ongeveer 20 min.)
  Onderzoek ter beoordeling van de rijvaardigheid, op basis van anamnese en medische voorgeschiedenis.

  Tarieven 2022

   

 • Via het landelijk schakelpunt (LSP) kunnen zorgverleners medische gegevens uitwisselen. Dat kan belangrijk zijn als u een onbekende arts, ziekenhuis, huisartsenpost of andere apotheek bezoekt.

  Uw huisarts is aangesloten op dit regionale systeem. De huisartspraktijken in Vlaardingen vallen onder de Regio Delft-Westland.
  Er wordt alleen een verkorte samenvatting beschikbaar gesteld van de laatste vijf contacten tussen huisarts en patiënt of de contacten van de laatste vier maanden.
  Die samenvatting bestaat uit een overzicht van de open episodes, de actieve medicatiestatus en de attentieregels (belangrijke notities). Meer informatie wordt niet uitgewisseld.

  Voor deze elektronische uitwisseling is uw toestemming nodig. Veel van onze patiënten hebben deze toestemming al gegeven.

  Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u dit regelen, dan kan dat via deze link.

  Voor meer informatie: klik op deze link

   

 • Beste bezoeker,

  De jaarlijkse griepprik en pneumokokkenprik heeft inmiddels plaats gevonden.

  Griepprik:
  Als u in aanmerking komt voor de griepprik dan is het tot 1-4-2024 nog zinvol om u te laten vaccineren. Als er een late epidemie is, dan kunt u alsnog beschermd worden.
  Als u hiervoor in aanmerking komt en u zich alsnog wilt laten vaccineren, dan kunt u een afspraak maken met de assistente (zolang wij nog vaccins op voorraad hebben).

  Pneumokokkenprik:
  Het pneumokokkenvaccin is niet seizoensgebonden kan daarom het hele jaar gegeven worden.
  Als u alsnog een vaccinatie wilt en hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u een afspraak maken met de assistente (zolang wij nog vaccins op voorraad hebben).

  Meer informatie:
  Wilt u meer informatie over de griepprik, klik dan hier.
  Wilt u meer informatie over de pneumokokkenprik, klik dan hier.

 • De praktijk is helaas gesloten voor nieuwe patiënten behalve:

  • Nieuwe partner
  • Nieuw gezinslid

  Als u zich wilt laten inschrijven als nieuwe patiënt, dan kunt u ons inschrijfformulier invullen. 

  Download het toestemmingsformulier om elektronische uitwisseling te kunnen regelen van uw patiëntgegevens tussen uw huisarts en andere zorgaanbieders zoals de apotheek, het ziekenhuis of de huisartsenpost.

  Controle Identiteit
  Wij zijn wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren voordat wij u inschrijven in onze praktijk. Wij kunnen u daarom niet eerder inschrijven in onze praktijk nadat wij uw legitimatiegegevens gecontroleerd hebben.
  Wilt u uw paspoort, ID kaart of verblijfsvergunning meenemen als u uw gegevens bij ons inlevert zodat wij deze wettelijke controle kunnen uitvoeren?

  Verzekeringsgegevens
  Wij controleren ook uw verzekeringsgegevens. Wilt u uw verzekeringspasje meenemen?

  Dossier oude huisarts
  Wilt u zich ook laten uitschrijven bij uw oude huisarts? Uw oude huisarts zal uw digitale dossier via een beveiligde verbinding naar ons toe sturen.

 • Reguliere huisartsgeneeskundige zorg
  Wij leveren reguliere huisartsgeneeskundige zorg en voldoen aan actuele standaarden en richtlijnen, en aan de geldende wetgeving. Als praktijk werken we continu aan de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Dit doen wij als team van huisartsen, praktijkverpleegkundigen chronische zorg en geestelijke gezondheidszorg, assistentes en praktijkmanager.

  Zorgorganisatie eerste lijn (ZEL)
  Wij zijn aangesloten bij Zorgorganisatie eerste lijn (ZEL). Deze zorgorganisatie faciliteert ons om kwalitatief hoogwaardige zorg te realiseren en helpt ons om de landelijke en regionale ontwikkelingen naar onze praktijk te vertalen.

  Kwaliteitskeurmerk NHG en patiëntenenquête
  We zijn heel blij te kunnen melden dat wij 19 juni 2018 het keurmerk voor  NHG accreditering hebben behaald!
  Dit programma van het Nederlands Huisartsen Genootschap beoordeelt de praktijk jaarlijks op kwaliteit, het leveren van goede en verantwoorde zorg en op bedrijfsvoering.
  Op de dag van de accreditatie komt er iemand van het NHG, de auditor, een hele dag langs om alles te beoordelen en met de medewerkers te spreken. Daarbij worden onder andere ook de, door een aantal patiënten, ingevulde enquêtes besproken. Hierin kunnen de gevraagde personen hun oordeel geven over de huisartsen en de praktijk, waar wij vervolgens weer van kunnen leren.
  Wij zijn blij met het behaalde certificaat, maar nog belangrijker vinden wij het om ons periodiek te laten toetsen of wij nog voldoen aan de kwaliteitseisen van de NHG volgens de landelijk opgestelde kwaliteitsnormen en -eisen.
  We zullen ons de komende tijd weer volop inzetten om ook de volgende keer deze certificering te behalen.

  Opleidingspraktijk
  Wij vinden het belangrijk om een maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor het opleiden voor artsen (co-assistenten), huisartsen en assistentes. In die hoedanigheid kunt u steeds wisselende mensen tegenkomen in onze praktijk. Wij zullen altijd via nieuwsberichten u informeren hierover.

  Uw mening telt!
  De praktijk wilt zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

  Zorgkaart
  Ook nodigen wij u van harte uit om uw beoordeling achter te laten op Zorgkaart .

 • Hoogwaardige zorg met een persoonlijk accent

  Huisartsenpraktijk Harris is een actieve praktijk met een breed en hoogwaardig zorgaanbod voor iedereen. Wij leveren reguliere huisartsgeneeskundige zorg en voldoen aan actuele standaarden en richtlijnen, en aan geldende wetgeving. Deze zorg bieden wij aan als team van huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkmanager en assistentes in samenspraak met u als patiënt.

  Wij zetten ons continue in voor kwaliteitsverbetering en zijn aangesloten bij de eerstelijnsorganisatie voor ketenzorg (ZEL). Deze zorgorganisatie faciliteert ons om kwalitatief hoogwaardige zorg te realiseren en helpt ons om de landelijke en regionale ontwikkelingen naar onze praktijk te vertalen.

  Wij willen voldoen aan de landelijk gestelde richtlijnen voor kwaliteit en zijn dan ook zeer verheugd dat wij in juni dit jaar het kwaliteitskeurmerk van de NHG hebben behaald!

  Daarnaast leveren wij als opleidingspraktijk graag een bijdrage aan goede toekomstige zorg. We kunnen kennis en ervaring overdragen en bovendien houdt het ons scherp, kritisch en blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

 • Wij zijn gesloten in 2024:
  ma 8-7 t/m vr 2-8
  ma 7-10 t/m vr 11-10
  ma 23-12 t/m vr 27-12

 • Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot uw huisarts weer terug is, kunt u terecht bij:

  Huisartsenpraktijk Aziz
  Adres: Hoflaan 43D te Vlaardingen (begane grond aan de Emmastraatzijde)
  Werkdagen:
  Ma – vr : 8:00 uur en 17:00 uur: 010 4347802 (Spoed: keuze 1).

  Avond en weekenden:

  Huisartsenpost NWN: 010 249 3939, Vlietlandplein 2 te Schiedam. (Alleen op afspraak!)

 • Hoe vraagt u een verwijsbrief aan?
  Als u een verwijsbrief nodig heeft voor een specialist, dan kunt u dat vooraf via uw huisarts aanvragen.

  Wanneer is de verwijzing gereed?
  Voor niet-spoedeisende zaken, ligt de verwijsbrief na 1 week bij de specialist óf bij de assistente wanneer dat afgesproken is.
  Voor spoedeisende zaken kunt u het beste even overleggen met de assistente wanneer de verwijzing gereed is.

  Mag ik achteraf een verwijzing aanvragen?
  Nee, huisartsen mogen niet achteraf verwijzingen schrijven.
  De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt alleen naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.
  Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt.

  Hoe lang is een verwijsbrief geldig?
  Een verwijsbrief is 1 jaar geldig voor de betreffende zorgvraag. De geldigheid van 1 jaar is de tijd tussen de verwijzing (datum op verwijsbrief) en het eerste consult van de patiënt bij de specialist. Zolang een patiënt onder behandeling is van de specialist, is er geen verwijsbrief nodig voor vervolgafspraken. Ook niet wanneer de specialist de patiënt pas na meer dan 1 jaar terug wil zien op de polikliniek.

 • Binnenkort vind u hier ons nieuwe jaarverslag over 2023.