« terug naar vorige pagina

Ouderenzorg

Steeds vaker krijgen wij in onze praktijk te maken met ouderen. Een deel van deze patiënten is kwetsbaar en loopt een verhoogd risico op acute opname in het ziekenhuis of verhuizing naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Wij willen de zorg voor en rondom deze patiënten zo goed mogelijk organiseren, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen wonen op een veilige en verantwoorde manier. Door in een vroeg stadium intake gesprekken te voeren met patiënten en (mogelijke) problemen vroegtijdig te onderkennen, kunnen wij de juiste zorg bieden die nodig is voor de patiënt.

Onze praktijkverpleegkundige Tineke Harris en praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg Lenie Prins zijn hiervoor opgeleid.
Zij richten zich op oudere patiënten met complexe problematiek op zowel het lichamelijke, als het geestelijke en het sociale vlak. Door intake gesprekken bij de patiënt thuis worden de problemen in kaart gebracht. Daar waar nodig wordt in samenspraak met de huisarts passende zorg geboden.

De praktijk werkt nauw samen met alle thuiszorgorganisaties, met het sociale wijkteam en specialisten Ouderengeneeskunde.