« terug naar vorige pagina

Hart en Vaatziekten Spreekuur

Het hart- en vaatziektenspreekuur is bedoeld voor patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Belangrijke risicofactoren voor deze aandoeningen zijn bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, suikerziekte en roken. Het hart- en vaatziektenspreekuur is ook voor patiënten die al hart- of vaatziekte hebben doorgemaakt en niet meer onder behandeling zijn van een specialist.

Behoort u tot een van deze twee groepen, dan wordt u jaarlijks gecontroleerd op het hart- en vaatziektenspreekuur. Dit spreekuur, ook wel genoemd cardiovasculair risicomanagement, is in handen van onze praktijkverpleegkundige Tineke Harris en onze assistentes. Tijdens de controle wordt een risicoprofiel opgesteld.

De behandeling van hart- en vaatziekten is maatwerk en wordt vastgelegd in een individueel behandelplan dat we zo veel mogelijk afstemmen op uw behoefte. De frequentie waarmee controle plaatsvindt, verschilt per risicogroep.

U wordt voor het hart- en vaatziektenspreekuur opgeroepen of u hebt al een afspraak. Voorafgaand aan dit spreekuur moet er een bloed- en urineonderzoek plaatsvinden. Wilt u zich hiervoor nuchter melden bij het laboratorium en uw formulier en ochtendurine meenemen? Urinepotjes zijn af te halen bij de praktijk en bij het laboratorium.

Krijgt u elk jaar een oproep, maar dit jaar niet? Neemt u dan contact op met onze assistente. Ook als u denkt dat u in aanmerking komt voor ons hart- en vaatziektenspreekuur, dan horen wij dat graag van u.